Dit privacybeleid geeft u een overzicht van hoe Kadolis uw gegevens verwerkt. Het is van toepassing op alle websites en apps, alsook op andere diensten aangeboden door Kadolis.

Indien u vragen heeft over dit privacybeleid of over gegevensbescherming bij Kadolis, kan u contact opnemen met ons gegevensbeschermingsteam via [email protected]. Stuur ook een e-mail naar ons gegevensbeschermingsteam als u gebruik wilt maken van uw recht op toegang of uw recht om uw gegevens te laten wissen of enig ander recht met betrekking tot gegevensbescherming overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 22 van de GDPR, met inbegrip van het intrekken van uw toestemming voor marketing, het afmelden voor de nieuwsbrief, enz. Nadere informatie is te vinden in de rubrieken "Wat zijn mijn rechten inzake gegevensbescherming?" en "Contactpersonen".

Hoe kunt u dit privacybeleid lezen: Wij bieden u verschillende mogelijkheden om dit privacybeleid te lezen. In deze rubriek vindt u eerst wat basisinformatie. Dan vindt u in elk hoofdstuk de onderwerpen die voor u van belang zijn. Als u al een "pro" bent, kunt u rechtstreeks van het ene hoofdstuk naar het andere gaan met behulp van het drop-down menu.

op welke diensten en aanbiedingen is dit privacybeleid van toepassing?

De manier waarop Kadolis omgaat met uw gegevens is dezelfde voor de meeste van onze aanbiedingen. Dit privacybeleid is daarom van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die wij aan onze klanten in Europa leveren, of we dat nu doen op een website, app, marktplaatsen, per telefoon, tijdens evenementen of op sociale netwerken of andere kanalen. Omwille van de leesbaarheid gebruiken wij de algemene term "diensten" voor dit "normale geval".

Voor sommige diensten kunnen wij uw gegevens echter bij wijze van uitzondering op een andere manier of voor een bepaald doel verwerken. Dit kan te maken hebben met het soort dienst of met de vereisten van een specifiek land. Wanneer wij naar deze gevallen ("speciale gevallen") verwijzen, gebruiken wij de termen "dienstspecifiek" of "landspecifiek".

Wat dit privacybeleid u vertelt:

 • Welke gegevens worden bewaard door Kadolis.
 • Wat we met deze gegevens doen en waar we ze voor nodig hebben.
 • Wat uw rechten inzake gegevensbescherming zijn en welke keuzes u hebt.
 • Welke technologieën en gegevens wij gebruiken om onze diensten en inhoud te personaliseren en te coördineren voor veilig, eenvoudig, vlot en individueel winkelen.
 • Welke technologieën en gegevens we gebruiken voor reclame<<<.

1. Welke gegevens worden door Kadolis verwerkt?

Kadolis biedt u verschillende diensten aan die u op verschillende manieren kan gebruiken. Afhankelijk van of u online, telefonisch, persoonlijk of op een andere manier contact met ons opneemt en van welke diensten u gebruik maakt, worden diverse gegevens uit verschillende bronnen verstrekt. Veel van de gegevens die wij verwerken zijn gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten of wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld wanneer u zich registreert en uw naam, e-mailadres of adres voor dit doel opgeeft. Wij ontvangen ook technische gegevens met betrekking tot uw terminal en toegangsgegevens die wij automatisch ontvangen wanneer u met onze diensten interageert. Het kan bijvoorbeeld gaan om informatie over de terminal die u gebruikt.

Wanneer wij het hebben over "uw gegevens", bedoelen wij persoonsgegevens. Dit is alle informatie die ons in staat stelt u onmiddellijk te identificeren. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, telefoonnummer, klantnummer, bestelreferenties of e-mailadres. Alle informatie die ons niet in staat stelt u te identificeren, zijn niet-persoonlijke gegevens. Niet-persoonlijke gegevens worden ook wel anonieme gegevens genoemd. Wanneer wij uw persoonsgegevens combineren met anonieme gegevens, worden alle gegevens in die dataset beschouwd als persoonsgegevens. Wanneer wij persoonsgegevens uit een informatie- of dataset over u verwijderen, worden de resterende gegevens in die dataset niet langer als persoonsgegevens beschouwd. Dit proces wordt anonimisering genoemd. In principe: als wij u vragen om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, kunt u dat uiteraard weigeren. U beslist welke informatie u ons geeft. Het is echter mogelijk dat wij u niet (of niet op optimale wijze) de gewenste diensten kunnen verlenen. Wij kunnen bijvoorbeeld geen pakket afleveren zonder uw afleveradres. Indien slechts bepaalde informatie vereist is voor het verlenen van een dienst (verplichte gegevens), zullen wij u daar uitdrukkelijk van op de hoogte brengen.

1.1 Profielgegevens

Profielgegevens zijn persoonlijke en demografische informatie over u (basisgegevens) en uw persoonlijke interesses die u ons verstrekt wanneer u zich registreert voor een klantenaccount. Uw profielgegevens omvatten bijvoorbeeld

 • uw voor- en achternaam
 • uw contactgegevens
 • uw voorkeuren, bijvoorbeeld met betrekking tot merken, producttypes of stijlen
 • demografische informatie, zoals uw geslacht, leeftijd en woonplaats

Verplichte gegevens zijn meestal uw naam, e-mailadres en het door u gekozen wachtwoord. Uw e-mailadres en wachtwoord zijn uw inloggegevens.

De profielgegevens kunnen ook andere informatie over u en uw interesses bevatten. Dit kan worden ingevuld wanneer u zich inschrijft voor de dienst of later worden ingevuld. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u op een later tijdstip vrijwillig informatie aan uw profiel toevoegt of wanneer u uw klantenaccount wenst te gebruiken om u in te schrijven voor een dienst waarvoor andere verplichte informatie vereist is.

Tip

Als u bent ingelogd op uw klantenaccount, kunt u uw profielgegevens bekijken en in de meeste gevallen direct wijzigen, bv. om uw adres aan te passen als u verhuist.

1.2 Contactgegevens

Wanneer u contact met ons opneemt, voeren wij uw contactgegevens in. Afhankelijk van de manier waarop u contact met ons opneemt (bijv. per telefoon of e-mail), kunnen uw contactgegevens uw naam, postadres, telefoonnummers, e-mailadres, details van uw sociale netwerkprofiel (bijv. wij ontvangen uw Facebook-ID als u via Facebook contact met ons opneemt), uw gebruikersnaam en soortgelijke gegevens omvatten.

1.3 Aankoopgegevens

Indien u een bestelling plaatst bij Kadolis, verzamelen wij uw aankoopgegevens. Afhankelijk van het soort verkoop en de verwerkingsstatus, kunnen de aankoopgegevens de volgende informatie bevatten

 • bestelreferentie
 • details van de gekochte artikelen (beschrijving, afmetingen, kleur, prijs, enz.)
 • vermelding van de betalingsmethode
 • leverings- en factuuradres
 • kennisgevingen en informatie over de aankopen (bv. verklaringen van herroeping, klachten en kennisgevingen aan de klantenservice)
 • afleverings- en betalingsstatus, bijv. "Voltooid" of "Verzonden
 • retourstatus, bijv. "gesloten
 • informatie van dienstverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst (voor verkoop op afstand, trackingnummers van verzenders)

Tip

In uw klantenaccount kunt u op elk moment uw belangrijkste aankoopgegevens bekijken onder "Bestelgeschiedenis", "Mijn retouren volgen" en "Adressen".

1.4 Betalingsgegevens

Wij bieden u de in de online handel gebruikelijke betalingswijzen, zoals vooruitbetaling, kredietkaart, PayPal en termijnen. Voor de verwerking van betalingen voeren wij de betalingsgegevens in die u hebt verstrekt. Kredietcontroles kunnen worden uitgevoerd door de betalingsverwerker. Wij geven alleen de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling door aan onze betalingsdienstaanbieders. De betalingsgegevens zijn bijvoorbeeld

 • betaalmethode
 • factuuradressen
 • creditcardgegevens

Afhankelijk van uw betaalmethode kunnen verschillende bedrijven uw betaling en kredietcontrole afhandelen in verband met aankopen in de Kadolis shop.

Voor betalingen in 10 termijnen zonder kosten, worden de essentiële gegevens voor de samenstelling van het dossier overgemaakt aan de vennootschap Sofinco. Sofinco aanvaardt of verwerpt het dossier om te vermijden dat onze klanten betalingswijzen worden aangeboden die hen niet kunnen worden aangeboden en om te vermijden dat onze klanten verbintenissen aanvaarden die zij niet kunnen nakomen. De verzonden gegevens zijn :

 • naam en achternaam,
 • volledig adres,
 • e-mail adres,
 • telefoonnummer
 • het totaal van de huidige bestelling

Voor betalingen in 3 of 4 termijnen zonder kosten worden de essentiële gegevens voor de samenstelling van het dossier aan Franfinance doorgegeven. Franfinance zal om aanvullende informatie vragen op basis waarvan zij de aanvraag kan aanvaarden of afwijzen. De verzonden gegevens zijn :

 • voornaam en achternaam,
 • volledig adres,
 • telefoonnummer
 • het totaalbedrag van de huidige bestelling

Het aanbod tot betaling in 3 of 4 keer zonder kosten wordt gedaan door FRANFINANCE, de kredietgever (719 807 406 R.C.S Nanterre - N°Orias 07 008 346). Zie de voorwaarden van het aanbod.

In de rubriek "Aan wie worden mijn gegevens doorgegeven" vindt u informatie over externe financiële dienstverleners. Indien van toepassing vindt u hier ook specifieke informatie over de bescherming van de gegevens die wij namens de betalingsdienstaanbieder aan u verstrekken.

1.5 Gegevens van belang

Wanneer u met onze diensten interageert, verschaffen de gegenereerde gegevens ons informatie over inhoud, onderwerpen, producten, producttypes, merken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uit uw aankoopgegevens, de inhoud van uw voorkeurslijst en uw leeftijd (indien wij over deze gegevens beschikken), alsmede uit vergelijkingen met gebruikers met soortgelijke kenmerken, afleiden welke productcategorieën u interesseren. Bij uw volgende zoekopdracht kunnen wij u dan eerst de producten tonen die u waarschijnlijk het meest interesseren.

1.6 Kennisgevingen, inhoud van de gesprekken

Wanneer u contact met ons of andere gebruikers opneemt over producten (bijv. klantbeoordelingen) en andere onderwerpen via telefoon, mail, sociale netwerken, contactformulieren of op een andere manier, leggen wij de inhoud van uw meldingen vast.

Indien nodig sturen wij de kennisgevingen door naar de juiste afdeling, bijv. naar partnerbedrijven of de fabrikant. In dat geval sturen wij uw vraag alleen door naar de bevoegde dienst zonder uw persoonlijke gegevens.

Indien u ons informatie stuurt voor andere gebruikers (bv. klantenbeoordelingen) via de daartoe voorziene functie, kunnen wij deze binnen onze diensten publiceren.

Om te communiceren met klanten en gebruikers, maakt Kadolis ook gebruik van sociale netwerken, zoals Facebook, Instagram of Twitter. Wij gebruiken deze populaire platforms om u extra contact- en informatiemogelijkheden te bieden, naast onze eigen communicatiekanalen. Wij wijzen u er echter op dat wij geen invloed hebben op de gebruiksvoorwaarden van de sociale netwerken en diensten die u worden aangeboden, en dat wij slechts beperkte invloed hebben op hun gegevensverwerking. Daarom vragen wij u de persoonsgegevens die u ons op sociale netwerken verstrekt, zorgvuldig te controleren. Wij hebben geen invloed op het gedrag van de exploitanten van de sociale netwerken, andere gebruikers en derden die met de exploitanten van de sociale netwerken samenwerken of die ook van hun diensten gebruik maken.

1.7 Gegevens sociaal netwerk

Kadolis onderhoudt profielpagina's (zogenaamde "fan pagina's") in verschillende sociale netwerken. Bovendien kunnen de diensten aangeboden door Kadolis sociale netwerkfuncties bevatten. Dit kunnen berichtendiensten zijn, maar ook inlogtools of sociale modules zoals "Login met uw Facebook-account". Als u met ons communiceert via onze profielen op sociale netwerken, of als u gebruik maakt van sociale netwerkfuncties die in onze diensten zijn ingebouwd en lid bent van het desbetreffende sociale netwerk, kunnen wij persoonlijk identificeerbare gegevens ontvangen van de exploitant van het sociale netwerk. Doorgaans kunnen de volgende gegevens voor ons beschikbaar zijn:

 • Gegevens van uw openbare profiel die door het sociale netwerk in kwestie zijn opgeslagen (bv. naam, profielfoto enz.)
 • Gegevens van het apparaat dat u gebruikt om in te loggen
 • De account-ID van uw profiel bij het relevante netwerk (zoals de Facebook-ID)

Zie ook de informatie over gegevensverwerking van sociale netwerken op het gebied van sociale netwerkfuncties in de hoofdstukken "Informatie over websites en apps" en "Informatie over fanpagina's van sociale netwerken".

Momenteel maakt Kadolis gebruik van Facebook's berichtendiensten en sociale modules / sociale login tools voor de volgende sociale netwerken:

 • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten ("Facebook"). Hier is de link naar het privacybeleid van Facebook: van Facebook.
 • Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten ("Twitter"). Hier is de link naar het privacybeleid van Twitter: Twitter Privacy Policy.
 • Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, USA ("Pinterest"). Hier is de link naar het privacybeleid van Pinterest: Pinterest Privacybeleid.

1.8 Geolocatiegegevens

voor specifieke doeleinden leggen wij gegevens vast over de huidige locatie van uw apparaat wanneer u onze diensten gebruikt.

Wij leiden geolocatiegegevens af uit het IP-adres van uw apparaat. Deze gegevens worden alleen gebruikt om het BTW-tarief van het land van de gebruiker te berekenen, en dus om de prijzen weer te geven in overeenstemming met zijn land. (Voorbeeld: weergave van de prijzen exclusief BTW in Zwitserland)

Wat zijn IP-adressen?

Elke terminal die met het Internet is verbonden, krijgt een uniek meercijferig nummer toegewezen (b.v. 193.99.144.85). Dit is het IP-adres.

De eerste drie cijfers van een IP-adres worden meestal toegewezen aan een specifieke regio of internetprovider. Aan de hand van het IP-adres kan dus bij benadering worden vastgesteld waar de internetverbinding zich bevindt.

1.9 Gegevens verstrekt in verband met acties

Indien u deelneemt aan één van de door Kadolis georganiseerde activiteiten (bv. een wedstrijd), vragen wij u om persoonlijke informatie. In het geval van een wedstrijd bijvoorbeeld, vragen wij gewoonlijk om uw naam en e-mailadres zodat wij u kunnen meedelen of u gewonnen hebt en om ervoor te zorgen dat elke deelnemer slechts één keer deelneemt.

1.10 Terminal- en toegangsgegevens

Bij het gebruik van online en mobiele diensten is het onvermijdelijk dat technische gegevens worden gegenereerd en verwerkt om de functies en inhoud die op uw apparaat worden aangeboden, te kunnen aanbieden en weergeven. Wij noemen dit "apparaat- en toegangsgegevens". Apparaat- en toegangsgegevens worden gegenereerd zodra online of mobiele diensten worden gebruikt. Het maakt niet uit om welke provider het gaat. Apparaat- en toegangsgegevens worden gegenereerd, bijvoorbeeld bij gebruik van :

 • websites
 • apps
 • fanpagina's van sociale netwerken
 • e-mailnieuwsbrieven (wanneer uw interactie wordt geregistreerd)

Kadolis verzamelt toestel- en toegangsgegevens voor de online en mobiele diensten die zij zelf aanbiedt (bv. de Kadolis shop). Daarnaast kan Kadolis ook toestel- en toegangsgegevens ontvangen van de online en mobiele diensten van andere bedrijven voor zover zij sociale netwerkpartners zijn van Kadolis. Meer informatie vindt u in de rubrieken "Hoe gebruikt Kadolis mijn gegevens voor publicitaire doeleinden? "en "Informatie op sociale netwerk fanpages".

Apparaat- en toegangsgegevens omvatten de volgende categorieën:

 • Algemene apparaatinformatie, bv. informatie over het type apparaat, de versie van het besturingssysteem, de configuratie-instellingen (bv. taal, systeemtoestemmingen), informatie over de internetverbinding (bv. naam van het mobiele netwerk, verbindingsmoeilijkheden) en de gebruikte app (bv. app-naam en -versie).
 • Identificatiegegevens (ID's), zoals sessie-ID's, cookie-ID's, terminalidentificatienummers (bijv. Google Ad ID, Apple Ad ID), account-ID's van derde aanbieders (als u social plugins of social logins gebruikt of betaalt via PayPal) en andere gangbare internettechnologieën, om uw browser en uw terminal te kunnen herkennen
 • Toegangsgegevens die automatisch worden doorgegeven bij elke online toegang tot webservers en databanken van webtoepassingen en browsers (als onderdeel van HTTP-verzoeken). Dit omvat gestandaardiseerde informatie over de opgevraagde inhoud (zoals de naam en het type bestand waartoe toegang is verkregen), alsmede informatie over de toegang tot de server (zoals het volume van de verzonden gegevens en foutcodes), uw terminal (bijv. type terminal, besturingssysteem, softwareversies, terminalidentificaties, IP-adres, de pagina waartoe later toegang is verkregen en het tijdstip van toegang).

2. waarvoor gebruikt Kadolis mijn gegevens?

Kadolis verwerkt uw gegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. in dit verband houden wij ons uiteraard aan de beginselen van de wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens. In principe zullen wij uw gegevens alleen verwerken voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn aangegeven of wanneer u uw gegevens invoert. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de verwerking van aankopen en het aanbieden, personaliseren, ontwikkelen en beveiligen van onze diensten. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens binnen de grenzen van de strikte regels van de Franse en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, maar ook voor andere doeleinden, zoals productontwikkeling en marktonderzoek, voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het afstemmen van onze diensten op uw behoeften, en gepersonaliseerde reclame.

In dit hoofdstuk vertellen wij u op welke rechtsgronden wij gegevens verwerken. Afhankelijk van de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens, kunt u naast de rechten die u reeds hebt, nog andere bijzondere rechten inzake gegevensbescherming hebben, zoals het recht van toegang. In sommige gevallen heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Meer informatie vindt u in de rubriek "Wat zijn mijn rechten inzake gegevensbescherming?

2.1 Verwerking van aankopen en verlening van online, lokale en persoonlijke diensten

Wij verwerken uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en voor de levering en uitvoering van andere diensten waarom u hebt verzocht, zoals beschreven in dit privacybeleid. De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken, hangen dus af van het doel van de overeenkomst met u (met inbegrip van onze algemene verkoopvoorwaarden en eventuele dienstspecifieke gebruiksvoorwaarden) of van de diensten waarom u hebt verzocht. De voornaamste doeleinden zijn :

 • de levering, aanpassing en aanpassing van onze diensten aan uw behoeften zoals de Kadolis shop (met inbegrip van hun website, apps en multi-terminal functies).
 • De uitvoering van klantenprogramma's (b.v. loyaliteit, VIP-verkoop).
 • De uitvoering van verkoopcontracten en het verlenen van klantenservice, met inbegrip van de verwerking van verzendingen en betalingen, alsmede de verwerking van retourzendingen, claims en garantiegevallen.
 • Het verstrekken van berichten, kennisgevingen, nieuwsbrieven en andere rechtstreekse mededelingen, indien dit een integrerend deel uitmaakt van onze contractuele diensten of van de diensten waarom u verzoekt.

Voorbeelden

In de Kadolis shop kan u ons vragen u per e-mail te informeren over de beschikbaarheid van uitverkochte artikelen.

Indien u zich ingeschreven heeft op onze nieuwsbrief, zal u regelmatig de Kadolis nieuwsbrief ontvangen die u informeert over lopende promotiecampagnes en Kadolis nieuws.

 • De algemene veiligheid, werking en stabiliteit van onze diensten te verzekeren, met inbegrip van het blokkeren van aanvallen.
 • Niet-reclamecommunicatie met u over technische, veiligheids- en contractuele aangelegenheden (bijv. waarschuwingen tegen fraude, blokkering van accounts of contractwijzigingen).
 • Uitgifte, inwisseling en levering van Kadolis-vouchers.

Kadolis maakt gebruik van de diensten van externe financiële dienstverleners voor de verwerking van betalingen. Meer informatie over externe financiële dienstverleners vindt u in de rubriek "Aan wie worden mijn gegevens doorgegeven?".

Rechtsgrondslag:

Indien het doel de uitvoering is van een met u gesloten overeenkomst of de levering van een door u gevraagde dienst, is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder b), van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). In het andere geval is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR, maar onze legitieme belangen vloeien voort uit de hierboven genoemde doeleinden.

2.2 Personalisering van het winkelen

Wij verwerken uw gegevens om handige en nuttige diensten aan te bieden die zo goed mogelijk aansluiten bij uw behoeften en belangen. Aangezien de Kadolis shop honderdduizenden producten aanbiedt, is het voor ons noodzakelijk om onze inhoud en aanbiedingen voor te stellen volgens uw behoeften, zodat u de producten kan vinden die u echt interesseren. Dit vereist een analyse van de relevantie van producten en inhoud voor elke gebruiker.

Om het winkelen in de Kadolis shop te personaliseren, gebruiken we terminal- en toegangsgegevens die we verzamelen voor gebruiksanalyse. Daarnaast gebruiken we ook terminal- en toegangsgegevens die we ontvangen van onze reclamepartners tijdens uw bezoek aan de Kadolis shop. Indien u ingelogd bent in uw klantenaccount tijdens uw bezoek aan de Kadolis shop, gebruiken wij ook profielgegevens, interessegegevens en aankoopgegevens voor winkelpersonalisatie. Wij noemen deze vorm van winkelpersonalisatie on-site optimalisatie. Alleen door een dergelijke personalisering van het winkelen kunnen wij u resultaten, op maat gesneden productsuggesties en andere inhoud presenteren die effectief aansluit bij uw interesses. Zonder deze personalisering, die veel onlineshops tegenwoordig toepassen, zou het zoeken naar producten minder comfortabel en tijdrovender zijn, en zouden onze aanbiedingen minder voordeel opleveren. Natuurlijk hebt u nog steeds toegang tot alle inhoud, ondanks de winkelpersonalisatie. Met winkelpersonalisatie krijgt u echter sneller de inhoud te zien waarin u geïnteresseerd bent.

Meer informatie

U kunt meer te weten komen over hoe winkelpersonalisatie werkt op de Kadolis websites en apps in de rubriek "Winkelpersonalisatie".

Meer informatie over de gepersonaliseerde diensten van Kadolis vindt u in de rubriek "Gepersonaliseerde diensten".

Rechtsgrondslag:

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens met het oog op gepersonaliseerd winkelen in het kader van gepersonaliseerde diensten ligt in artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens met het oog op de optimalisering van de site is artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR, hoewel onze legitieme belangen voortvloeien uit de hierboven genoemde doeleinden.

2.3 Fraudepreventie, keuze van betalingswijzen en kredietcontrole

Preventie van fraude

Om inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen, worden de gebruikersgegevens gecodeerd naar de betalingsdiensten gezonden. Dit geldt zowel voor uw bestellingen als voor de registratie met de klantenrekening. daartoe gebruiken wij het SSL-coderingssysteem (secure socket layer). Dankzij de encryptie zijn de gegevens niet toegankelijk voor derden. Om ons tegen aanvallen van buitenaf te beschermen, maken wij gebruik van speciale beveiligingstechnologieën die onze systemen voortdurend bewaken en eventuele onregelmatigheden herkennen en direct zichtbaar maken. Bovendien beveiligen wij onze systemen met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van klantgegevens door onbevoegden. Op die manier willen wij het risico van ongeoorloofde toegang tot een minimum beperken, aangezien de bescherming van uw gegevens voor ons van centraal belang is. Tegelijkertijd kunnen wij geen absolute bescherming garanderen, net zomin als ieder ander bedrijf.

Wij maken gebruik van technische en manuele procedures ter voorkoming van fraude om onze gebruikers en onszelf te beschermen tegen de schending van uw gegevens, met name door frauduleuze bestellingen. daartoe kunnen wij bestellingen terugdraaien of accounts onbruikbaar maken om het risico van frauduleuze bestellingen tot een minimum te beperken en om gebruikers te beschermen van wie de accounts gehackt kunnen zijn.

Indien ons veiligheidssysteem een poging tot fraude of een hoog risico op fraude detecteert, zal de transactie in kwestie worden doorgestuurd naar het bevoegde Kadolis-team voor manuele controle. Gezien het frauderisico worden passende preventieve maatregelen genomen (bv. tijdelijke blokkering van de klantenrekening of beperking van de aangeboden betaalmethoden).

Rechtsgrondslag:

Indien de verwerking van uw gegevens met het oog op fraudepreventie op uw kosten wordt uitgevoerd, is artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR de rechtsgrondslag. Bovendien wordt deze verwerking van uw gegevens uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, letter f, van de GDPR, op basis van onze legitieme belangen en de legitieme belangen van andere gebruikers bij de opsporing en voorkoming van fraude en de beteugeling van strafbare feiten.

Keuze van betaalmethoden

Bij de beslissing welke betaalmethoden zullen worden aangeboden wordt ook rekening gehouden met de totale kostprijs van de concrete betaalmethode voor Kadolis en de beschikbaarheid van de betaalmethode in het desbetreffende land.

Rechtsgrondslag:

Indien u toestemming hebt gegeven voor de hierboven beschreven verwerking van uw gegevens voor de keuze van betaalmethoden, is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder a), GDPR (toestemming). Voorts is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR, gebaseerd op ons rechtmatig belang om het risico van wanbetaling te vermijden.

2.4 Reclame en marktonderzoek, gegevensanalyse

Wij gebruiken uw gegevens voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden, onder meer in het kader van gegevensanalyses. In het bijzonder streven wij de volgende doelstellingen na:

 • De indeling in verschillende doelgroepen of gebruikersgroepen voor marktonderzoeksdoeleinden (gebruikerssegmentering).
 • Reclame voor trouwe klanten.
 • Directe reclame, bv. in de vorm van nieuwsbrieven.
 • Conclusies over het gebruik van onze diensten (gebruiksanalyse).

Info

Afhankelijk van het doel gebruiken wij de bij ons opgeslagen gegevens om gegevensanalyses uit te voeren. Voor analyses van het koopgedrag van onze gebruikers gebruiken wij bijvoorbeeld zowel samenvattende, statistische profielgegevens als aankoopgegevens, om door middel van gegevensanalyses inzicht te krijgen in het koopproces en dit te analyseren. Op die manier verkrijgen wij informatie over de algemene gebruikspatronen van onze gebruikers.

Wij verwerken uw gegevens op basis van een belangenafweging ter vrijwaring van onze rechtmatige belangen. De legitieme belangen van Kadolis bij de verwerking van gegevens vloeien voort uit de respectieve doeleinden. Bij gebreke van andersluidende bepalingen hebben zij een concurrerend en economisch karakter.

Rechtsgrondslag:

Indien de gegevensverwerking voor de hierboven beschreven doeleinden met uw toestemming wordt uitgevoerd, is artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR (toestemming) de rechtsgrondslag. Voor het overige vindt de gegevensverwerking plaats op basis van de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR, maar vloeien onze gerechtvaardigde belangen voort uit de bovengenoemde doeleinden.

2.5 Product- en technologieontwikkeling

Wij gebruiken uw gegevens voor product- en technologische ontwikkeling, met inbegrip van de ontwikkeling en verbetering van gepersonaliseerde diensten. in dit verband gebruiken wij afgekorte, gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens. De verwerking van gegevens met het oog op de ontwikkeling van producten en technologieën heeft met name de volgende doelstellingen

 • De ontwikkeling en verbetering van gepersonaliseerde diensten en technologieën voor gegevensanalyse en gepersonaliseerd online winkelen.
 • De ontwikkeling van technologieën en concepten om de IT-beveiliging te verbeteren, fraude te voorkomen en de gegevensbescherming te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van pseudonimisering, versleuteling en anonimiseringstechnieken.
 • Het ontwikkelen en testen van software-oplossingen met het oog op de optimalisering van de nodige bedrijfs- en logistieke processen.

Rechtsgrondslag:

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens met het oog op product- en technologische ontwikkeling is artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR, maar onze legitieme belangen vloeien voort uit de hierboven genoemde doeleinden.

2.6 Op basis van uw toestemming

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, is uw toestemming in de eerste plaats de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw gegevens. Welke gegevens wij op basis van uw toestemming verwerken, hangt af van het doel van uw toestemming. Typische doeleinden zijn bijvoorbeeld:

 • Inschrijving op een nieuwsbrief.

Terugtrekking

U kunt uw toestemming om nieuwsbrieven per e-mail te ontvangen, wijzigen of intrekken.

Meer informatie vindt u in de rubriek "Wat zijn mijn rechten inzake gegevensbescherming? ".

2.7 Andere doeleinden

Indien toegestaan door de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunnen wij uw gegevens zonder uw toestemming gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld om gegevensanalyses uit te voeren en om onze diensten en inhoud te ontwikkelen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat deze nieuwe doeleinden waarvoor de gegevens zullen worden gebruikt, niet bestonden op het ogenblik dat de gegevens werden ingevoerd of niet konden worden voorzien, en dat de nieuwe doeleinden stroken met de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden ingevoerd. Juridische of technische ontwikkelingen, alsmede nieuwe bedrijfsmodellen en diensten kunnen bijvoorbeeld nieuwe verwerkingsdoeleinden vereisen.

3. Gepersonaliseerde diensten

De ontwikkeling en het aanbieden van gepersonaliseerde diensten en functionaliteiten is belangrijk voor ons. Ongeacht de plaats, het tijdstip en de terminal die u gebruikt, bieden wij u een individuele winkelervaring en een reeks diensten die op uw persoonlijke interesses zijn afgestemd. De verwerking van uw gegevens met het oog op het personaliseren van onze diensten maakt dus integraal deel uit van de diensten aangeboden door Kadolis.

Voorbeelden

 • Indien u een lijst van favoriete producten aanmaakt op Kadolis, kan u deze later bekijken en bewerken op de Kadolis website.
 • Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, kunnen wij u producten voorstellen die overeenstemmen met uw huidige bestellingen.
 • Wij houden ook rekening met uw eerdere bestellingen bij het aanbevelen van nieuwe producten die mogelijk overeenkomen met uw aankoopvoorkeuren.

3.1 Wat zijn gepersonaliseerde diensten?

Met gepersonaliseerde diensten kunnen wij u betere, handigere en veiligere diensten aanbieden. in dit verband gebruiken wij de gegevens die wij over u hebben om uw behoeften en interesses vast te stellen. Op die basis kunnen wij u inhoud aanbieden die beter op uw behoeften en interesses is afgestemd. Natuurlijk, je hebt altijd toegang tot alle inhoud. Dankzij personalisering krijgt u de inhoud die u het meest interesseert in een vroeger stadium te zien, of wordt deze inhoud u speciaal gepresenteerd (bijv. als individuele productsuggesties).

3.2 Wat is het doel van de klantenrekening?

Voor de meeste van onze gepersonaliseerde diensten moet een klantenrekening worden aangemaakt, zodat wij de gegevens die wij over u verzamelen op één plaats kunnen bewaren.

3.3 Welke gegevens worden in mijn klantenrekening opgeslagen?

De gegevens die wij over u verzamelen worden, samen met uw klant-ID, opgeslagen in uw klantenaccount. De klant-ID bevat geen persoonlijke gegevens. Uw gegevens zullen worden vergeleken met uw klant-ID, zodat ze aan uw klantenrekening kunnen worden toegewezen.

3.4 Welke gegevens worden gebruikt voor personalisering?

De selectie van gepersonaliseerde inhoud is in principe gebaseerd op de gegevens die in uw klantenaccount zijn opgeslagen of op de gegevens die in uw account zijn opgeslagen. Geolocatiegegevens worden gebruikt om de prijzen met de in het land geldende belastingen weer te geven

3.5 Uw opties

In uw klantenrekening kunt u de meeste gegevens die wij in uw klantenrekening hebben opgeslagen, op elk moment bekijken. Indien nodig kunt u deze gegevens te allen tijde wijzigen.

4. Informatie over de websites

Wij gebruiken uw gegevens om de websites aan te bieden. Naast de terminalgegevens en toegangsgegevens die bij elk gebruik van deze diensten worden gegenereerd, hangen het soort verwerkte gegevens en de doeleinden van de gegevensverwerking af van de manier waarop u de via onze diensten beschikbare functies en diensten gebruikt. Daarnaast gebruiken wij de gegevens die tijdens het gebruik van onze diensten worden gegenereerd om te bepalen hoe ons online aanbod wordt gebruikt. Wij gebruiken deze informatie met name in het kader van de winkelpersonalisatie om onze diensten te verbeteren en om gepersonaliseerde reclame aan te bieden.

4.1 Provider

U kunt de aanbieder van de desbetreffende dienst vinden in het impressum van de website.

4.2 Welke gegevens worden verzameld?

In principe slaan wij alle gegevens op die u ons rechtstreeks via onze diensten meedeelt.

Terminal- en toegangsgegevens

Telkens wanneer onze servers en databanken worden geraadpleegd, worden eind- en toegangsgegevens gegenereerd en opgeslagen in serverlogbestanden. Het IP-adres wordt binnen zeer korte tijd na de toegang geanonimiseerd, zodra opslag niet langer noodzakelijk is voor de verdere werking van de desbetreffende website.

Inloggen

Voor gebruikers die zich registreren voor een klantenrekening of een andere dienst, bieden wij een met een persoonlijk wachtwoord beveiligde toegang. Als u zich niet afmeldt nadat u zich hebt aangemeld met uw toegangsgegevens, blijft u automatisch aangemeld bij de meeste van onze diensten. Afhankelijk van het soort dienst wordt een cookie of vergelijkbare technologie gebruikt. Met deze functie kunt u een deel van onze diensten gebruiken zonder opnieuw in te hoeven loggen. Om veiligheidsredenen zal u echter gevraagd worden uw wachtwoord opnieuw in te voeren, bijvoorbeeld als u uw profielgegevens wilt wijzigen of een bestelling wilt plaatsen. Meer informatie vindt u in de rubriek "Gepersonaliseerde Kadolis Diensten".

Sociale logins

In sommige van onze diensten kunnen wij u de mogelijkheid bieden om u rechtstreeks via uw sociale netwerkaccount bij ons te registreren. Indien u van deze functie gebruik wenst te maken, wordt u eerst doorverwezen naar het aanbod van het betrokken sociale netwerk. U wordt gevraagd u te registreren met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Natuurlijk kennen wij uw registratiegegevens niet. Als u al bent ingelogd, wordt deze stap overgeslagen. Het betrokken sociale netwerk zal u dan meedelen welke gegevens aan ons zullen worden doorgegeven (bv. openbaar profiel, lijst van vrienden, e-mailadres en huidig adres) en u vragen dit te bevestigen. Wij gebruiken de doorgegeven gegevens om uw klantenrekening aan te maken, maar wij slaan uw vriendenlijst uiteraard niet op. Er is geen permanent verband tussen uw klantenaccount en uw account bij het sociale netwerk. Bovendien verstrekken de aanbieders van de betrokken sociale netwerken ons sociale netwerkgegevens.

4.3 Online adverteren/retargeting

Onze website bevat cookies en trackingtechnologieën van reclamepartners die een onlinereclamenetwerk exploiteren. Onze reclamepartners kunnen dus ook uw terminal- en toegangsgegevens vastleggen en u gepersonaliseerde advertenties voorstellen op andere websites, zelfs deze beheerd door andere aanbieders, afgestemd op uw interesses (bvb. advertenties gebaseerd op de producten die u bekeken hebt in de Kadolis shop).

Meer informatie vindt u in de paragraaf "Hoe worden mijn gegevens gebruikt door Kadolis voor publicitaire doeleinden? "

4.4 Analyse van het gebruik

In al onze diensten maken wij gebruik van standaard traceringstechnologieën om terminal- en toegangsgegevens te analyseren. Zo kunnen wij nagaan hoe onze diensten in het algemeen door onze gebruikers worden gebruikt. voor dit doel worden identificatiecookies en vergelijkbare identificatoren gebruikt. Zo komen wij bijvoorbeeld te weten welke inhoud en onderwerpen bijzonder populair zijn, wanneer onze diensten het vaakst worden gebruikt, in welke regio's onze diensten worden gebruikt en welke browsers en terminals onze gebruikers doorgaans gebruiken.

De tracking tools die op onze website worden gebruikt, zijn te vinden in de rubriek "Informatie over de afzonderlijke websites".

5. Informatie op fanpagina's van sociale netwerken

Kadolis onderhoudt profielpagina's (zogenaamde "fanpages") in de sociale netwerken Facebook en Instagram. Wij publiceren en delen regelmatig inhoud, aanbiedingen en productaanbevelingen op onze fanpages. De exploitanten van de sociale netwerken registreren uw gebruiksgedrag door middel van cookies en soortgelijke technologieën wanneer u onze fanpagina's of andere pagina's op Facebook of Instagram bezoekt. Fanpage-exploitanten hebben toegang tot algemene statistische gegevens over de interesses en demografische gegevens van de gebruikers van een fanpage (bijv. leeftijd, geslacht, regio, enz.). Wanneer u sociale netwerken gebruikt, zijn het in de eerste plaats de exploitanten die het type, de omvang en het doel van de daar verzamelde gegevensverwerking bepalen.

5.1. Verstrekker / Verantwoordelijke

Kadolis, het bedrijf dat optreedt als verantwoordelijke voor een fanpagina, wordt vermeld in de wettelijke kennisgeving van de fanpagina in kwestie.

De sociale netwerken Facebook en Instagram worden beide onderhouden door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

In de mate dat u rechtstreeks met ons communiceert via onze fanpages of inhoud met ons deelt, is Kadolis verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Een uitzondering geldt voor de verwerking van gegevens met het oog op gebruiksanalyse ("Page Insights"), die hieronder wordt beschreven. In dit geval zijn wij samen met Facebook verantwoordelijk.

Verwerking van uw gegevens door Facebook

Wij wijzen u erop dat Facebook uw gegevens ook verwerkt wanneer u onze fanpagina's gebruikt voor doeleinden die specifiek zijn voor Facebook en die niet onder dit privacybeleid vallen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerkingen van Facebook. in dit verband verwijzen wij u naar het privacybeleid van de respectieve sociale netwerken:

5.2. Welke gegevens worden verzameld?

Wanneer je onze fanpagina's bezoekt, verzamelt Kadolis alle communicatie, inhoud en andere informatie die je rechtstreeks aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je iets post op een fanpagina of ons een privébericht stuurt. Als u een account hebt bij een sociaal netwerk, kunnen wij natuurlijk ook uw openbare informatie zien, zoals uw gebruikersnaam en openbare profielinformatie, evenals de inhoud die u met het publiek deelt. Kadolis verzamelt deze gegevens echter niet elektronisch voor verder gebruik.

Analyse van het gebruik ("Page Insights")

Wanneer u fanpagina's bezoekt, gebruikt Facebook cookies en andere soortgelijke technologieën om uw gebruikersgedrag bij te houden. Op basis van de verzamelde informatie verkrijgen de beheerders van fanpages statistische gegevens met betrekking tot het bezoek aan de site. Deze gegevens worden "Page Insights" genoemd. Page Insights" bevatten uitsluitend geanonimiseerde statistische informatie over de personen die de fanpagina bezoeken, d.w.z. dat de gegevens niet tot individuele personen kunnen worden herleid. Wij hebben geen toegang tot de persoonsgegevens die Facebook gebruikt om zijn Page Insights te verkrijgen ("Page Insights Data"). De selectie en verwerking van Page Insights-gegevens wordt uitsluitend door Facebook uitgevoerd.

Page Insights geven ons informatie over hoe onze fanpages worden gebruikt, in welke aspecten van onze fanpages bezoekers geïnteresseerd zijn, en welke onderwerpen en inhoud bijzonder populair zijn bij gebruikers. Dit stelt ons in staat de activiteiten die wij op onze fanpagina's uitvoeren te optimaliseren, bijvoorbeeld door inhoud zodanig te plannen en te selecteren dat deze beter aansluit bij de interesses en het gebruik van ons doelpubliek.

Kadolis en Facebook hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om uw gegevens te verwerken met het oog op het verkrijgen van 'Page Insights'. Daarom hebben wij een overeenkomst gesloten met Facebook om te bepalen welke van de bedrijven de gegevensbeschermingsverplichtingen zal nakomen met betrekking tot de verwerking van gegevens voor de statistische evaluatie van gebruikersgedrag overeenkomstig de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

Voor meer informatie over Page Insights, kunt u de overeenkomst met Facebook hier lezen:pagina-niet-gevondenhpagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondenppagina-niet-gevondenspagina-niet-gevonden:pagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevondenfpagina-niet-gevondenrpagina-niet-gevonden-pagina-niet-gevondenfpagina-niet-gevondenrpagina-niet-gevonden.pagina-niet-gevondenfpagina-niet-gevondenapagina-niet-gevondencpagina-niet-gevondenepagina-niet-gevondenbpagina-niet-gevondenopagina-niet-gevondenopagina-niet-gevondenkpagina-niet-gevonden.pagina-niet-gevondencpagina-niet-gevondenopagina-niet-gevondenmpagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevondenlpagina-niet-gevondenepagina-niet-gevondengpagina-niet-gevondenapagina-niet-gevondenlpagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondenepagina-niet-gevondenrpagina-niet-gevondenmpagina-niet-gevondenspagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevondenppagina-niet-gevondenapagina-niet-gevondengpagina-niet-gevondenepagina-niet-gevonden_pagina-niet-gevondencpagina-niet-gevondenopagina-niet-gevondennpagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondenrpagina-niet-gevondenopagina-niet-gevondenlpagina-niet-gevondenlpagina-niet-gevondenepagina-niet-gevondenrpagina-niet-gevonden_pagina-niet-gevondenapagina-niet-gevondendpagina-niet-gevondendpagina-niet-gevondenepagina-niet-gevondennpagina-niet-gevondendpagina-niet-gevondenupagina-niet-gevondenmpagina-niet-gevonden

Facebook heeft de belangrijkste aspecten van deze overeenkomst (inclusief een lijst met Page Insights-gegevens) hier voor u samengevat:pagina-niet-gevondenhpagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondenppagina-niet-gevondenspagina-niet-gevonden:pagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevondenfpagina-niet-gevondenrpagina-niet-gevonden-pagina-niet-gevondenfpagina-niet-gevondenrpagina-niet-gevonden.pagina-niet-gevondenfpagina-niet-gevondenapagina-niet-gevondencpagina-niet-gevondenepagina-niet-gevondenbpagina-niet-gevondenopagina-niet-gevondenopagina-niet-gevondenkpagina-niet-gevonden.pagina-niet-gevondencpagina-niet-gevondenopagina-niet-gevondenmpagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevondenlpagina-niet-gevondenepagina-niet-gevondengpagina-niet-gevondenapagina-niet-gevondenlpagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondenepagina-niet-gevondenrpagina-niet-gevondenmpagina-niet-gevondenspagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevondenipagina-niet-gevondennpagina-niet-gevondenfpagina-niet-gevondenopagina-niet-gevondenrpagina-niet-gevondenmpagina-niet-gevondenapagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondenipagina-niet-gevondenopagina-niet-gevondennpagina-niet-gevonden_pagina-niet-gevondenapagina-niet-gevondenbpagina-niet-gevondenopagina-niet-gevondenupagina-niet-gevondentpagina-niet-gevonden_pagina-niet-gevondenppagina-niet-gevondenapagina-niet-gevondengpagina-niet-gevondenepagina-niet-gevonden_pagina-niet-gevondenipagina-niet-gevondennpagina-niet-gevondenspagina-niet-gevondenipagina-niet-gevondengpagina-niet-gevondenhpagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondenspagina-niet-gevonden_pagina-niet-gevondendpagina-niet-gevondenapagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondenapagina-niet-gevonden

Rechtsgrondslag:

Als u ermee hebt ingestemd dat Facebook statistische gegevens verzamelt voor zijn 'Page Insights', is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR (toestemming). Anders is artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR van toepassing, met dien verstande dat onze legitieme belangen gelegen zijn in de voornoemde doeleinden.

5.3. Wat zijn mijn rechten op het gebied van gegevensbescherming?

Uiteraard zijn uw privacyrechten, zoals omschreven in het hoofdstuk "Wat zijn mijn gegevensbeschermingsrechten? "zijn ook van toepassing op de verwerking van uw gegevens in verband met onze fanpages.

Voor de verwerking van uw 'Page Insights'-gegevens op Facebook zijn wij met Facebook overeengekomen dat laatstgenoemde de hoofdverantwoordelijkheid draagt voor het verstrekken van informatie over uw 'Page Insights'-gegevens, alsmede voor het u in staat stellen om uw privacyrechten op grond van de GDPR uit te oefenen (bijv. het recht van bezwaar). Meer informatie over uw rechten inzake gegevensbescherming in verband met 'Page Insights', en hoe u deze rechten kunt uitoefenen in relatie tot Facebook, vindt u hier:pagina-niet-gevondenhpagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondenppagina-niet-gevondenspagina-niet-gevonden:pagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevondenfpagina-niet-gevondenrpagina-niet-gevonden-pagina-niet-gevondenfpagina-niet-gevondenrpagina-niet-gevonden.pagina-niet-gevondenfpagina-niet-gevondenapagina-niet-gevondencpagina-niet-gevondenepagina-niet-gevondenbpagina-niet-gevondenopagina-niet-gevondenopagina-niet-gevondenkpagina-niet-gevonden.pagina-niet-gevondencpagina-niet-gevondenopagina-niet-gevondenmpagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevondenlpagina-niet-gevondenepagina-niet-gevondengpagina-niet-gevondenapagina-niet-gevondenlpagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondenepagina-niet-gevondenrpagina-niet-gevondenmpagina-niet-gevondenspagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevondenipagina-niet-gevondennpagina-niet-gevondenfpagina-niet-gevondenopagina-niet-gevondenrpagina-niet-gevondenmpagina-niet-gevondenapagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondenipagina-niet-gevondenopagina-niet-gevondennpagina-niet-gevonden_pagina-niet-gevondenapagina-niet-gevondenbpagina-niet-gevondenopagina-niet-gevondenupagina-niet-gevondentpagina-niet-gevonden_pagina-niet-gevondenppagina-niet-gevondenapagina-niet-gevondengpagina-niet-gevondenepagina-niet-gevonden_pagina-niet-gevondenipagina-niet-gevondennpagina-niet-gevondenspagina-niet-gevondenipagina-niet-gevondengpagina-niet-gevondenhpagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondenspagina-niet-gevonden_pagina-niet-gevondendpagina-niet-gevondenapagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondenapagina-niet-gevonden

6. Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbriefdienst aan. Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief, ontvangt u informatie over de onderwerpen die in de nieuwsbrieven aan bod komen. Wij gebruiken een extern bedrijf om onze nieuwsbrieven te versturen. Wanneer onze nieuwsbrieven worden geraadpleegd, verzamelen wij ook eind- en toegangsgegevens.

6.1 Hoe meld ik me aan?

Voor het versturen van onze nieuwsbrieven die registratie vereisen (zoals de Kadolis shop nieuwsbrief), gebruiken wij de single opt-in procedure. Dit betekent dat wij u alleen een nieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de activering van de nieuwsbriefdienst.

6.2 Uitschrijven

Indien u in de toekomst geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk ogenblik uitschrijven zonder andere kosten dan de basisverzendkosten te betalen. een schriftelijk bericht (bv. e-mail, brief) aan het Kadolis bedrijf dat verantwoordelijk is voor de nieuwsbrief volstaat voor dit doel. Natuurlijk vindt u in elke nieuwsbrief een link om u uit te schrijven.

6.3 Welke gegevens worden verzameld?

Wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief, registreren wij automatisch uw IP-adres en het tijdstip van inschrijving. Dit stelt ons in staat te bewijzen dat u zich daadwerkelijk hebt ingeschreven en elk frauduleus gebruik van uw e-mailadres op te sporen.

Wanneer wij nieuwsbrieven versturen, delen wij de e-mailadressen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief mee aan onze partner Spread, die verantwoordelijk is voor het doorsturen van de nieuwsbrief naar hen. Spread is een bedrijf dat gespecialiseerd is in dit soort diensten, wij hebben met hen een overeenkomst gesloten over de vertrouwelijkheid van de gegevens die wij hun toezenden. Hier is hun pagina waarin wordt uitgelegd hoe zij de geldende regels inzake persoonsgegevens naleven:

GDPR en spreiding

Wij verzamelen eindgegevens en toegangsgegevens die worden gegenereerd wanneer u een nieuwsbrief interpreteert. Daartoe bevatten de nieuwsbrieven verwijzingen naar grafische bestanden die op onze webserver zijn opgeslagen. Als u een nieuwsbrief opent, downloadt uw e-mailprogramma deze grafische bestanden naar onze webserver. Op die manier weten wij of, wanneer en welke nieuwsbrieven u hebt geopend. De links in de nieuwsbrieven bevatten ook uw nieuwsbrief-ID, zodat wij de inhoud kunnen vastleggen die u interesseert. Deze gepersonaliseerde winkelervaring maakt integraal deel uit van de Kadolis shop nieuwsbrief.

Natuurlijk vindt u in elke nieuwsbrief een link om u uit te schrijven. Meer informatie vindt u in de rubriek "Wat zijn mijn rechten inzake gegevensbescherming? ".

U kunt ook de weergave van afbeeldingen in uw e-mailprogramma deactiveren. In dat geval kan de nieuwsbrief niet volledig worden weergegeven.

7. Individuele productvoorstellen per e-mail

In verband met onze diensten stellen wij u informatie en aanbiedingen van Kadolis voor in functie van uw interesses. U ontvangt deze persoonlijke productsuggesties ook als u zich niet op onze nieuwsbrief hebt geabonneerd. Om de individuele productsuggesties te selecteren, gebruiken wij eerst uw actuele winkelwagengegevens en uw profielgegevens in overeenstemming met de wet.

8. Cadeaubonnen

Wij gebruiken de gegevens die verstrekt worden bij het bestellen van Kadolis kadobonnen om de bestelling te controleren en te verwerken, alsook om de kadobon te versturen en te valideren. Dit omvat ook de registratie en verwerking van gegevens in verband met het gebruik van de voucher, met inbegrip van de preventie van fraude.

daartoe registreren wij ook de volgende gegevens

 • datum van afgifte
 • waarde van de voucher
 • vouchercode
 • personalisatiegegevens (indien u dit aangeeft)
 • naam van de begunstigde (voor persoonlijke vouchers)
 • tijdstip van geldigverklaring van de bon
 • naam van de persoon die de bon valideert en ID van de klantenrekening die voor de validering wordt gebruikt.

9. aan wie zullen mijn gegevens worden doorgegeven?

Kadolis zal uw gegevens enkel doorgeven indien dit toegelaten is door de Franse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij werken nauw samen met bepaalde dienstverleners, technische dienstverleners (bv. server hosts) of logistieke bedrijven (bv. postbedrijven zoals La Poste). Deze dienstverleners mogen uw gegevens in beginsel alleen onder bepaalde voorwaarden namens ons verwerken. Indien zij onze onderaannemers zijn, zullen zij slechts toegang hebben tot uw gegevens in de mate en voor de periode die nodig zijn om de betrokken dienst te leveren.

9.1 Verzenders

Voor de levering van bestellingen werken wij samen met externe vervoerders (bv. het postkantoor). Wij geven de volgende gegevens door aan de vervoerders met het oog op de uitvoering van hun taken:

 • uw naam
 • uw afleveradres
 • uw telefoonnummer, indien van toepassing
 • indien van toepassing, uw e-mail adres

9.2 Technische dienstverleners

Wij werken samen met technische dienstverleners om u onze diensten te kunnen verlenen. Net-Concept (een Frans bedrijf) is onze hostingprovider en bezit dus de rechten op onze server. Kadolis zorgt ervoor dat onze dienstverlener contractueel of op een andere manier een wettelijk voldoende niveau van vertrouwelijkheid garandeert.

9.3 Financiële dienstverleners

Kadolis biedt verschillende betaalmethodes aan, zoals voorafbetaling, betaling met kredietkaart en betaling via PayPal. daartoe kunnen betalingsgegevens worden doorgegeven aan financiële dienstverleners met wie wij samenwerken. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door financiële dienstverleners verwijzen wij u naar hun privacybeleid:

 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van PayPal.
 • Sogenactif by Société Générale 29 boulevard Haussmann 75009 Paris. Meer informatie is te vinden in hun privacybeleid.
 • Mollie, Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nederland. Meer informatie vindt u op de privacybeleidspagina van Mollie
 • Sofinco 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY Cedex , U vindt meer informatie op de Sofinco RGPD gidspagina
 • E-transactie door Crédit Agricole, 83 boulevard des Chênes, B.P. 48, 78042 Guyancourt cedex hier vindt u de details over het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens bij E-transactie

9.4 Autoriteiten en andere derden

Indien wij daartoe verplicht zijn door een autoriteit of gerechtelijk bevel, of in het kader van een gerechtelijke of strafrechtelijke procedure, zullen wij uw gegevens doorgeven aan de vervolgende autoriteiten of aan een andere derde partij.

11. Wat zijn mijn rechten inzake gegevensbescherming?

U hebt de volgende rechten inzake gegevensbescherming op grond van de wet en onder de in de wet bepaalde voorwaarden: droit d'accès (artikel 15 RGPD), droit de suppression (artikel 17 RGPD), droit de rectification (artikel 16 RGPD), droit de restriction du traitement des données (artikel 18 RGPD), droit à la portabilité des données (artikel 20 RGPD), droit d'opposition auprèindien u uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: a) het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking (artikel 18 GDPR), b) het recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 GDPR), c) het recht om bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 GDPR), d) het recht om toestemming in te trekken (artikel 7, lid 3, GDPR), en e) het recht om bepaalde gegevensverwerkingsmaatregelen in te trekken (artikel 21 GDPR). Indien u uw rechten inzake gegevensbescherming wenst uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact opnemen met ons team gegevensbescherming via [email protected]. Nadere informatie is te vinden in de rubriek "Contactpersonen".

Belangrijke opmerkingen:

 • Om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet aan derden worden doorgegeven, verzoeken wij u bij uw aanvraag per e-mail of post een voldoende bewijs van uw identiteit te voegen.

Advies

In de regel volstaat het ons uw vraag toe te zenden via het e-mailadres dat in uw klantenrekening is geregistreerd.

 • U kunt de meeste van uw gegevens in uw klantenaccount zelf wijzigen. In alle andere gevallen, gelieve contact op te nemen met de klantendienst.
 • De bevoegdheid van de gegevensbeschermingsautoriteiten hangt af van het hoofdkantoor van de bevoegde instantie. U kunt echter besluiten contact op te nemen met de gegevensbeschermingsautoriteit van uw woonplaats, die uw klacht vervolgens zal doorsturen naar de bevoegde autoriteit. De bevoegde autoriteit voor Kadolis is de CNIL, 3 place de Fontenoy TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07.
 • Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens vóór uw intrekking.
 • U kunt te allen tijde en zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden, met inbegrip van directe reclame (ook in de vorm van gegevensanalyse).
 • Indien de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op een belangenafweging in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR (bv. kennisgeving van kredietwaardigheidsgegevens aan een extern kredietbureau), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens. Indien u bezwaar maakt, vragen wij u ons de redenen voor uw bezwaar mee te delen. Indien uw bezwaar gerechtvaardigd is, zullen wij de feiten onderzoeken, hetzij voordat wij de gegevensverwerking opschorten of aanpassen, hetzij voordat wij u in kennis stellen van onze dwingende en legitieme redenen voor de verdere verwerking van uw gegevens.

12. Wanneer worden mijn gegevens gewist?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden van dit privacybeleid, met inbegrip van de vervulling van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. In voorkomend geval bewaren wij uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden, indien en zolang het ons bij wet is toegestaan deze op te slaan voor specifieke doeleinden, met inbegrip van de verdediging van een recht.

Als u uw klantenrekening sluit, zullen wij alle over u opgeslagen gegevens wissen. Indien volledige verwijdering van uw gegevens niet mogelijk is of om wettelijke redenen niet nodig is, worden de betrokken gegevens geblokkeerd voor verdere verwerking.

Wat betekent blokkeren?

Indien gegevens worden afgeschermd, worden de toegangsrechten beperkt en worden andere technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat slechts een paar werknemers toegang hebben tot de betrokken gegevens. Deze werknemers mogen de afgeschermde gegevens alleen gebruiken voor de vastgestelde doeleinden (bv. om ze bij een belastingcontrole aan de belastingdienst voor te leggen).

Gegevens worden bijvoorbeeld in de volgende gevallen geblokkeerd:

 • Uw bestel- en betalingsgegevens, alsook alle andere gegevens, zijn in het algemeen onderworpen aan verschillende wettelijke opslagverplichtingen, bv. krachtens het Wetboek van Koophandel en de belastingwet. Wij zijn wettelijk verplicht deze gegevens tien jaar lang te bewaren met het oog op belastinginspecties en -controles. Pas na deze termijn kunnen wij de betrokken gegevens definitief wissen.
 • Ook als uw gegevens niet onder een wettelijke bewaarplicht vallen, kunnen wij in wettelijk vastgelegde gevallen afzien van onmiddellijke verwijdering en ze eerst blokkeren. Dit geldt met name in gevallen waarin wij de betreffende gegevens nodig hebben voor de verdere uitvoering van het contract of voor juridische procedures of de verdediging van rechten (bijv. in geval van klachten). De wettelijke verjaringstermijnen zijn de beslissende criteria om de duur van de blokkering te bepalen. Zodra de verjaringstermijnen zijn verstreken, worden de betrokken gegevens definitief gewist.

Van het wissen van gegevens kan in de bij wet bepaalde gevallen worden afgezien indien de gegevens anoniem of pseudoniem zijn en indien het wissen de verwerking voor wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden onmogelijk maakt of ernstig schaadt.

13. Hoe worden mijn gegevens beschermd door Kadolis?

Wij verzenden uw persoonsgegevens in gecodeerde vorm. Dit geldt voor uw bestelling en uw klantenlogin. wij gebruiken hiervoor het SSL (Secure Socket Layer) versleutelingssysteem. Bovendien beveiligen wij onze websites en andere systemen met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

14. Wijzigingen in dit privacybeleid

Naarmate we onze websites en apps verder ontwikkelen, en naarmate we nieuwe technologieën implementeren om onze dienstverlening aan u te verbeteren, kunnen wijzigingen in dit privacybeleid noodzakelijk zijn. Daarom raden wij u aan dit Privacybeleid van tijd tot tijd door te nemen.

15. Contactpersonen

Op [email protected] kunt u te allen tijde contact opnemen met ons team voor gegevensbescherming met algemene vragen over gegevensbescherming en de uitoefening van uw rechten.

Om rechtstreeks contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u een brief sturen naar het onderstaande adres, met vermelding op de envelop "Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming:
Gegevensbescherming
Kadolis SARL
151 bld Elisabeth Boselli
49100 ANGERS
France
E-Mail: [email protected]

16. Informatie over elke dienst

Onze gegevensverwerking kan per dienst verschillen. Over de dienstspecifieke verschillen kunt u hier meer te weten komen.

Google Maps

Onze website maakt gebruik van Google Maps-diensten die worden aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA ("Google"). Deze dienst laat de klanten van Kadolis toe om het dichtstbijzijnde afhaalpunt te vinden voor hun bestellingen vanaf hun locatie. Om Google Maps deze functie te laten gebruiken, moet uw browser een verbinding tot stand brengen met een server van Google, die zich in de Verenigde Staten kan bevinden. Google is onderworpen aan het EU-VS Privacyschild in het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS. Op deze wijze verkrijgt Google de informatie dat de pagina van onze website op de verzamelpunten is bezocht door het IP-adres van uw terminal.

Als u de Google-kaartendienst op onze website bezoekt terwijl u bent ingelogd op uw Google-profiel, kan Google deze gebeurtenis koppelen aan uw Google-profiel. Als u niet wilt dat dit aan uw Google-profiel wordt gekoppeld, moet u uitloggen bij Google voordat u onze contactpagina opent. Google slaat uw gegevens op en gebruikt ze voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden en om de weergave van Google Maps te personaliseren. U kunt bezwaar maken tegen deze gegevensverzameling bij Google.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Google en de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps.

Rechtsgrondslag voor de verwerking:

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van de GDPR, gebaseerd op uw toestemming.

17. Landenspecifieke informatie

Onze gegevensverwerking kan van land tot land verschillen. De verschillen per land vindt u hier.

18. Informatie over cookies

Hier vindt u informatie over de cookies die wij gebruiken. Hier vindt u een overzicht van alle cookies die wij gebruiken https://www.kadolis.com/nl/content/12-koekjes